Silové zvíře: Býk

Vřítí-li se vám do života býk, poukazuje na podněty, které vás dráždí: vede vás k tlačítkům, jež stačí stisknout a vyletíte z kůže. Říká, abyste se na tato tlačítka podívali a zeptali se sami sebe, kde se vzala, a potom uvolnili sílu, která je v nich spoutaná. Vybízí vás, abyste pohlédli na hněv a jeho mechanismy. Ukazuje tvůrčí vypořádání se s hmotou a dává tak hluboké porozumění věcem. Býk přináší divokou, vitální a výrazovou sílu. Může vás vyzývat k tomu, abyste šli až na pokraj svých sil a vydali ze sebe vše, abyste poznali a rozvíjeli svou životní energii. Dává vám krásu a lásku, hojnost a možnosti, jež život nabízí. Vyzývá vás, abyste žili svou tvůrčí silou a oslavovali ji. Zasvěcuje vás do zákonů hmoty a i do uzdravování Země a usmiřování se s ní. Ukazuje vám jak sloučit hmotu a spiritualitu. Učí bohatému vnitřnímu a vnějšímu životu a jemným souvislostem mezi nitrem a vnějškem.

Býk vás nabádá, abyste se k tělu chovali jako k živoucímu chrámu ducha, abyste ctili tělesnost, pečovali o ni a rozbíjeli ji. Ve zdravém těle, zdravý duch. Čím pevněji jste ukotveni ve svém těle, tím více jste uzemněni a věci ve vás se můžou vyvíjet snadněji. Býk své břímě nosí ve štěstí i  v neštěstí a tím vás vybízí, abyste svůj náklad nesli důstojně. Svou nespoutanou, divokou silou vás učí, abyste se vymezili, prosadili, říkali ne a používali svou vůli, jíž se vymaníte ze starých vzorců, osudových spojení a nezdravého chování. Vybízí vás, abyste se bránili roli oběti, ale když to nejde jinak, vybízí vás k tomu, abyste se odevzdali Nejvyššímu, neboť jen tak může vzniknout něco nové. Býk vás učí důvěřovat životu, užívat si krásy stvoření. Doporučuje vám pít z pramene života a tak obnovit svou vitální sílu. Učí vás jasnému rozlišování a používání vašich sil a schopností.

Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář