Silové zvíře: Sova

Sova vás vyzývá, abyste rozvinuli svůj potenciál a věřili své intuici. Jako noční dravec dobře provádí temnotou duše. Právě v tom spočívá její léčení. Potřebuje, abyste se seznámili se svým vnitřním temným lesem.

Sova čeká na okraji vašeho temného lesa. Nemusíte se vůbec bát. Je vaší skvělou průvodkyní a ochráncem. Do temnoty je někdy hodně důležité vstoupit. Najdete v ní poklady sami o sobě.

Sledujte svou sovu ve tmě, podívejte se na své dno. Je třeba porozumět tmě a její síle, která není zlá ani špatná, ale prostě je. Spočívá v ní síla stvoření a utváření života.

Podívejte se do zrcadla tmy a setkejte se se svým stínem, se svou druhou tváří i se svými city a myšlenkami a sledujte je. Sova vede k meditaci o světle v naprosté tmě a na samotném dně. Zasvěcuje do moudrosti stvoření a učí kosmickým zákonům.

Jako duchovní zvíře je sova moudrou učitelkou a průvodkyní, která svého chráněnce zkouší, zda je připraven následovat volání tmy. Sova postupně nadzvedává závoj duše.

Říká vám, že máte pracovat se silou podvědomí. Všímat si programů a vzorců, které vás brzdí, a zrušte je. Sovy se temnot nebojí. Právě naopak, znají sílu tmy, znají její krásu a moudrost. Vědí, jak mohu ve svém životě tmu úspěšně využít. Jsou mistry v maskování tichem. Skvěle znají svůj revír a pracují v něm s dokonalou přesností. Soví smysly mají stejně tak ostré jako zobák a spáry. Mohou se z místa vznést do výšky, aby si věci důkladně prohlédli z jiné perspektivy.

Sova může přinášet poselství z podvědomí, od předků a našich zesnulých, kteří chtějí být vyslyšeni.

Pokud na vás sova útočí, může to znamenat, že vám někdo bere sílu pro rituální účely z temné strany. Znamená také tajnůstkářství, vychytralost, povýšenost, přísnost, neúprosnost, nevědomou krádež energie, stará spojení s předky, která působí ve vašem životě.

Všechno co je důležité, už vím.

Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář