Máte svojí kouli?

Ve škole nám pan doktor Karel Nešpor svým origináním přístupem ukazoval svojí kouli a s jeho legendárně maniakálním úsměvem  nás přesvědčoval o tvrzení: „Kdo má kouli, ten se má!“ Tou svojí koulí různě točil v dlaních a umisťoval si jí do oblasti břicha, kam prý patří nejvíc. Dokonce při nudných poradách v práci si můžete se svojí koulí hrát, zvětšovat jí dechem a hrát si s ní, nadšeně nám vyprávěl.

Můj kamarád umělec a virtuóz tento úkaz nazval nezávisle na teorii pana doktora Nešpora ještě jinak. Řekl, že každý z nás má v sobě strunu, která má jiný tón a struny se stejnými tóny se přitahují a s odlišnými odpuzují. On měl ještě teorii, že jeho struna praskla.

Oba pohledy mě zaujaly. Protože to úplně zapadá do konceptu vibračních koulí. Každý z nás jednu má. Tvořenou z různých vibrací, které dohromady souzní v jednu jedinečnou unikátní osobní vibraci. 

Koule může vydávat zvuk bzučící mouchy nebo komára. Koule reaguje na energii jiné koule určitou rezonancí. Střetne-li se moucha s mouchou jsou na stejné vlně. Můžeme mít pocit, že pociťujeme určitou energii druhého člověka, ve skutečnosti se rozvibrovala naše koule, cítíme tu svou. Někdy je tento pocit znám jako motýl v břiše.
Dokonce i se změnou nálady můžeme pociťovat naše vibrace jinak, ale celkovou vibraci koule to nemění. Naše nálady mění jen barvu koule.

Vibrace nebo zvuk koulí se během našich životů mění. Mění se s zkušenostmi a životními lekcemi.

Čím více na sobě pracujeme, procházíme zkušenostmi a prožitky, měníme také naši osobní vibraci. Ale pozor. Neznamená to, že se v sobě  budeme neustále nimrat nebo rozvíjet svojí osobnost na různých duchaplných seminářích a webinářích. Často zapomínáme na to, že rosteme, sílíme a rozvíjíme se hlavně skrz naše osobní životní zkušenosti, životní výzvy a prožitky. To je ta pravá práce.

Koule se stejnou vibrací se přitahují a dokáží se spojit. Vytvoří průnik. Každý průnik má svoji časovou osu  nahodilých, ale i nenahodilých událostí a situací, které si musíme odžít.  Takže pokud se dvě koule přitáhnou, mají i určitý předem vymezený čas, kdy spolu budou tvořit průnik a budou spolu.

Až tento předem stanovený čas vyprší, koule se rozdělí. Každá bude mít zase jinou vibraci. Člověk, který neodpustil, žije v minulosti a to většinou způsobuje to, že se jeho koule zasekne na vibraci, která ho nepouští dál nebo nepouští ty správné koule k němu. Dokud neuzavřeme minulost, táhneme ji do budoucnosti a tudíž nemůže přijít nic nového.

Odpuštění je pojem, často si řekneme, že už jsme přece odpustili, můžeme jít dál, posunout se. Ale odpouštět musíme srdcem nikoliv hlavou, rozumem, odpuštění přichází s pochopením. Teprve až pochopíme jednání člověka, který nám ublížil, dovolíme si odpustit. Rodíme se jako čisté nezatížené  nádherné bytosti, až události, kterými během života procházíme, nás utváří.

Věděli jste, že když spíte se ženou/mužem, spíte i s celou její/jeho rodinou? Nebo pokud s někým „jen spíme“, máme milenecký vztah, je to také vztah a naše koule jsou v tuto chvíli také propojené?  Jsme dokonce tedy v propojení s více lidmi. A proto pokud čekáme na to, že v mezidobí takového svazku si najdeme někoho jiného, čekáme marně.

Teorie vibračních koulí, které v sobě máme, vysvětluje mnohé otázky a dává mnohá pochopení. Kdo má kouli, ten se má 🙂
Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář