Halloween

Večer před dnem Všech svatých stoupá tajemná opona mezi světy živých a mrtvých. Keltové věřili, že brány do podsvětí budou toho večera zcela otevřeny. Halloween má irský původ a pochází ze čtyř velkých keltských svátků: Samhain. Slavil se hlavně v katolických částech Britských ostrovů.

Samhain znamená konec léta a byl slaven jako Oik Shamhna v předvečer 1. listopadu. Mrtví mají jít po Oikh Samhně zpět na Zemi, aby navštívili své příbuzné. Keltové přivítali zesnulého sladkostmi a světly. Jiní se však obávali, že se mrtví budou snažit pomstít se a proto se oblékali do strašidelných masek, aby odrazili zlé duchy.

Co má Halloween společného s katolickým svátkem Všech svatých?

Halloween přišel do Ameriky až v 19. století s irskými emigranty. Tradice dýňové lucerny a sladkostí převládají dodnes. Termín Halloween je večer před dnem Všech svatých. V den svátku Všech svatých, 1. listopadu, je vzpomínka na zesnulého. 

Jack O’Lantern a ďábel 

Den před večerem Všech svatých započal se příběh, kdy ďábel znovu hledal nové duše. V hospodě se setkal s irským farmářem a opilcem Jackem Oldfieldem, aby ho přivedl do pekla. Jack nabídl ďáblovi svou duši výměnou za poslední drink. Ďábel nabídku přijal. A protože neměl peníze, proměnil se v mince. Jack zaplatil drink a poslední minci si schoval do peněženky. Ďábel byl uvězněn. Nemohl se vrátit zpět. Prosil Jacka, aby ho vysvobodil. Nakonec Jack usmlouval, že ho ďábel nechá dalších 10 let, než si pro jeho duši znovu příjde. 

Po deseti letech se ďábel vrátil do hospody, kde se znovu setkal s Jackem. Jack opět požádal o poslední laskavost, přál si čerstvě sklizené jablko. Když ďábel vylezl na strom pro jablko, Jack rychle nakreslil kříž na kmen jabloně a ďábel znovu chytil. Jack se nabídl, že odstraní kříž ze stromu, když ho nechá dožít života a odejít na věčnost samotného. Ďábel neměl jinou možnost než souhlasit.

Když Jack jednoho dne zemřel jako starý muž, nikdo v nebi ho nechtěl, protože byl v životě zbabělým opilcem. Ani v pekle ho nechtěli. Ďábla se Jacka zželelo a dal Jackovi  kus uhlí, které sloužilo jako světlo k věčnému putování mezi světy. Jack dal uhlí do vydlabané řepy, kterou použil jako lucernu. Dodnes ho provází světlo na jeho věčné cestě.

Halloweenská dýně je známá jako Jackova lucerna a stala se zvykem. Protože v Americe bylo jen málo řepy, imigrovaní Irové místo toho použili dýně. Takto vznikl zvyk s dýní. Halloweenské dýně, inspirované řepnou lucernou Jacka, jsou vydlabané, naplněné svíčkami a umístěny před domy večer před Dnem všech svatých.

Na terase nebo na prahu jsou postaveny dýně se strašidelnými grimasy, které odvádějí zlé duchy a démony. Kromě toho byly často přidávány malé dárky nebo sladkosti, aby obměkčily zlé duchy.

Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář