Terapie vědomý rozhovor

V hladině jiného rozšířeného vědomí budu mluvit a přinášet vám informace a rady z vyšších světů, které nás přesahují. Společně se budeme dívat, co všechno máte vědět a musíte vědět. Pozor, některé informace vědět nemáte nebo dokonce nesmíte. Vše je v souladu s božím plánem a pokud něco nemáte vědět, vím určitě, že si tím máte projít a bude to ve vašem životě váš důležitý úkol. Všechny informace proudí skrz mne. Jsem právě a pouze otevřeným kanálem a vy příjemcem. Moje mysl je v tu chvíli zcela prázdná, vymetená, neexistuji já, ani mé myšlenky. V tu chvíli mohou přicházet vzkazy pro vás.

Podle vašeho záměru, s kterým přicházíte, se budu dívat na otázky z profese, rodinného života, dětí, zvířat, úmrtí v rodině a další.

Sezení si lze nahrávat, pro velké množství informací.

Délka terapie 60 min.

Cena 60min. – 1.200,-

Cena odpovídá vibraci rovnováhy výdeje energie k sobě samé, bytostem a také k Vám.

Co je channeling?

V rámci tohoto druhu komunikace je pro její zdárný a efektivní průběh nutné „přemostit“ a přeložit rozdílnost fyzikální existence informace v naší dimenzi života (3D a 4D), kdy naše komunikace je v lineárním stavu s multidimenzionálním kvantovým stavem informace, jak je tomu u bytostí vyšších dimenzí. K tomu účelu, příroda resp. Boží plán, vybavil člověka šišinkou mozkovou, která zprostředkovává tuto funkci. Člověk však musí být v uvolněném, relaxovaném, stavu a svým vnějším (jinak v životě aktivně používaným) vědomím musí tzv. odstoupit a nechat volně procházet proud „přeložených“ informací z multidimenzionální podoby do podoby lineární, které přijímající člověk, „channeler“ zachytává svou myslí. Jinak řečeno, tento přijímající člověk provádí překlad multidimenzionální kvantové informace do lineárního stavu. Tu může buď přímo, živě sdělovat posluchačům, nebo si ji může zapisovat a pak ji psanou, mluvenou či jinou formou předává lidem, pokud je informace určená nejširší veřejnosti a ne jen pro samotného přijímacího člověka (channelera).

Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář