Halloween – Jack O’Lantern a ďábel

Večer před dnem Všech svatých stoupá tajemná opona mezi světy živých a mrtvých. Keltové věřili, že brány do podsvětí budou toho večera zcela otevřeny. Den před večerem Všech svatých započal se příběh, kdy ďábel znovu hledal nové duše.

V hospodě se setkal s irským farmářem a velkým opilcem Jackem Oldfieldem. Měl ho odnést do pekla. Jack nabídl ďáblovi svou duši výměnou za poslední drink. Ďábel nabídku přijal. A protože neměl peníze, proměnil se v mince.Jack zaplatil drink a poslední minci si schoval do peněženky. Tím ďábla uvěznil a on se nemohl vrátit zpět.

Úpěnlivě Jacka prosil , aby ho osvobodil. Nakonec Jack usmlouval, že ho ďábel nechá dalších 10 let, než si pro jeho duši přijde znovu.

Po deseti letech se ďábel vrátil do hospody, kde se znovu setkal s Jackem. Jack opět požádal o poslední laskavost, přál si čerstvě sklizené jablko. Když ďábel vylezl na strom pro jablko, Jack rychle nakreslil kříž na kmen jabloně a ďábla znovu chytil. Jack nabídl, že odstraní kříž ze stromu, když ho ďábel nechá dožít života a odejít na věčnost samotného.

Ďábel neměl jinou možnost, než souhlasit. A vrátil se do pekla sám.

Jack jednoho dne zemřel jako starý muž a protože byl v životě zbabělým opilcem, měl brány do nebe nadobro uzavřeny. Ani v pekle ho nechtěli. Ďábla se Jacka zželelo a dal Jackovi kus uhlí, které sloužilo jako světlo k věčnému putování mezi světy. Jack dal uhlí do vydlabané řepy, kterou použil jako lucernu.

Dodnes bloudí na své cestě mezi světy a doprovází ho světlo ve vydlabané lucerně. Takto vznikl zvyk s dýní. Halloweenské dýně, inspirované řepnou lucernou Jacka, jsou vydlabané, naplněné svíčkami a umístěny před domy večer před Dnem všech svatých.

Na terase nebo na prahu jsou postaveny dýně se strašidelnými grimasy, které odvádějí zlé duchy a démony. Kromě toho byly často přidávány malé dárky nebo sladkosti, aby zlé duchy obměkčili.

Halloween přišel do Ameriky až v 19. století s irskými emigranty. Tradice dýňové lucerny a sladkostí převládají dodnes. Termín Halloween je večer před dnem Všech svatých.

Keltský Samhain znamená konec léta a byl slaven jako Oik Shamhna, v předvečer 1. listopadu. Mrtví mají jít po Oikh Samhně zpět na Zemi, aby navštívili své příbuzné. Keltové přivítali zesnulého sladkostmi a světly. Jiní se však obávali, že se mrtví budou snažit pomstít se a proto se oblékali do strašidelných masek, aby odrazili zlé duchy…

Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář