Drogy a jejich nástrahy

Nikdy nezapomenu na mojí první drogovou osvětu. Bylo to na střední škole v sále kina Světozor, kde nám o drogách přišel přednášet Ivan Douda. Bylo nás tam celkem dost, možná všechny školy z okolí, protože v té době, to vůbec nebylo úplně obvyklé, dělat přednášky o drogách. Naše třída obsadila místa na balkóně, kde jsem tenkrát seděla snad poprvé v životě a tím mi to všechno přišlo ještě víc atraktivní a dospělácký.  V té době asi nejdostupnější informací o drogách byla kniha My děti ze stanice ZOO, kterou jsme měli snad všichni tajně přelouskanou. Samozřejmě, že jsme machrovali a předstírali nezájem a taky, že se nás tyhle věci vůbec netýkají.

Když pan D. zakřičel do davu puberťáků, jestli známe nějaké drogy. Přihlásila se moje spolužačka Petra a začala odříkávat a počítat na prstech jedné ruky: “ cukr, káva, čaj, alkohol…“ Dost to tenkrát otřáslo mým dosavadním životem, protože moji rodiče tak pokrokoví nebo osvícení nebyli a doma jsme pořád všechny tyto drogy konzumovali, a to v hojném množství.

Do té doby jsem si myslela, že droga je tráva a heroin!

Dnes jsou drogy naštěstí velmi řešené a probírané téma. Návykové látky se dělí do 4.skupin. Opiáty, halucinogeny, sedativa a stimulanty.  Mezi drogy se řadí i léky. Některé silné prášky na bolest, tzv. opiodní analgetika (deriváty morfia), benzodiazepiny se vyrovnávají různým nelegálním opiátům a jsou  vysoce návykové. Starší lidé užívající tyto léky na bolest nezřídka také bojují se závislostí.

Alkohol, nejdostupnější droga, zahrnuje všechny 4. skupiny. Nízké dávky stimulují, poté přichází fáze opojení, vyšší působí sedativně, velké dávky alkoholu způsobují halucinace. Ale v podstatě lidé pijí, aby se dostavil pocit příjemna.

Detox u alkoholu trvá 10 dní v chráněném a bezpečném prostředí, u léků podstatně déle. Po vysazení léků, přicházejí bolesti.

Drogy, kontroverzní a nadčasové téma. A proto je potřeba se o nich trochu víc zmínit nejen z komerčního hlediska, kdy se na nich stále dobře vydělává, ale také z pohledu duchovního aspektu života. Stále více lidí využívá různé látky, rostliny a substance k osobnímu růstu a rozvoji.

Rostliny

Pod slovem rostlinné drogy se nám ihned vybaví světoznámá marihuana. Kanabinoidy se řadí do skupiny halucinogenů. Do této skupiny patří i ayahuasca, iboga, san pedro, peyote, durman, lysohlávky a další.  Z duchovního hlediska a také podle tradic přírodních národů má každá rostlina, kámen, zvíře, planeta duši. Rostlinné drogy jsou tedy bytosti, mají duši. Jsou to živé rostliny. Mají vlastní vědomí, proto když si je bereme s nějakým účelem, záměrem, mohou nám pomoci. Zvyšují vibrace, rozšiřují nám vědomí, mohu dokonce i léčit. Psychedelika nás odpojují ze „systému“. Většinou i tady platí pár zásad, kde a jak pracovat s rostlinami, aby byly ku prospěchu. Ale o tom si povíme více v jiném článku.

Důležitou roli zde hraje bezpečné prostředí, vedení ať už šamana nebo průvodce, výše zmiňovaný záměr, protože k požití rostlin, je potřeba mít dobrý důvod.

Chemické drogy

Na rozdíl od rostlin, chemické drogy duši nemají. Jsou uměle vytvořené za nějakým účelem. Tady se zvýšení vibrací moc nedočkáme, všechno je jen uměle vytvořené. Na efekt a  účelově, očekáváme rauš.  Jakoukoliv energii, kterou získáme navíc, okamžitě po vyprchání účinku odevzdáme a  navíc k tomu přidáme i energii svojí. Cítíme se potom vyšťavení jako pomeranče. Chemická droga pracuje především v mozku se serotoninem a na základě dalších chemických procesů. Po doznění účinku mohou přicházet deprese a serotoninový kolaps.  Nemůžeme tady komunikovat s bytostí rostliny, jako je to u rostlin, ani si klást záměry. Dáváme se všanc se vším všudy.

Většina látek měnící vědomí způsobují rychlé vystřelení z energetického těla, kdy se nemusíme vrátit do těla zcela v pořádku, tímto vznikají velké škody v podobě četných děr v auře. Energetické tělo je po konzumaci  hlavně chemických drog někdy jako cedník. Můžeme se potom dlouhou dobu cítit neceliství, unavení, zesláblí apod.

Nástrahy jiných světů a realit

Drogy otevírají naše vědomí. Najednou lépe slyšíme, vnímáme hudbu, vidíme i za roh, vnímáme zářivost barev, tvary předmětů se mění nebo ztrácejí, umíme vidět na cokoliv si vzpomeneme, zažíváme jakési napojení, můžeme nahlížet do jiných světů a realit, dostáváme informace. Víme přesně, co dělat, jak a kdy, někdy dokonce zažíváme prozření nebo takzvaný wow efekt.

Pokud se nám rozšíří vědomí natolik, že můžeme nahlížet do jiných realit neviditelného jemnohmotného světa. Je více než jisté, že tento svět vidí i nás. Být vidět a být otevřený s sebou přináší řadu výhod, nevýhod a rizik.

Drogy otevírají dost často dveře do astrálních světů a jiných realit, aniž bychom si to uvědomovali. V astrálním světě si mohu povídat dokonce i s Bohem, jenže Bůh to asi nebude. Většinou se setkáme s falešnými průvodci, anděly nebo pomocníky světla.

Můžeme narazit také na duše narkomanů, kteří se své radosti nechtějí vzdát ani po smrti, což se stává. Většina závislých právě žije v područí těchto smutných duší, skrze svého hostitele si tak konejší dál své chutě. Proto je tak těžké se drogové závislosti v mnoha případech zbavit. V poslední době již někteří lékaři a terapeuti berou v potaz i tuto neviditelnou stránku závislostí.

Dalším jevem jsou i duše s emočním zatížením, které chtějí například dál prožívat svůj smutek nebo vztek. Nechtěně a nevědomě tak přebíráme všechny jejich emoce a oni je můžou prožívat dál skrze nás. Cítíme, že to nejsme my, reagujeme nepřiměřeně na určité situace, cítíme se unavení.

Nástrahou v drogovém opojení bývají také jiné entity. Moc se jim líbí vibrace lidí v opojení drog nebo alkoholu, rádi se chodí sytit do barů a míst, kde se drogy i alkohol konzumují. Čerpají životní sílu.

Přistupujme k látkám měnícím vědomí vědomě a s respektem.  Klíčové je uvědomění, že se spojuji buď s duchem rostliny,  nebo že vstupuji do světa chemické mysterie. Nicméně důležitý je přístup ke všem dostupným informacím, co se vlastně bude dít a co všechno se může stát.  Důkladná znalost a informovanost o všech následcích, které jsou spojené s otevřeností našeho energetického pole, byť jen na chvíli. I chvíle může pro někoho znamenat nekonečný kolotoč poněkud nešťastných událostí.

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář