Energetické očisty osob a prostorů

Pro energetické čištění a harmonizace osob i prostorů používám svůj vlastní velmi účinný způsob čištění.

Čištění je možné i na dálku, jak osob, tak prostor. Někdy je nutné prostor navštívit. Stejné platí i u osob.

Příznaky negativních energií u osob
 • necítíte se ve své kůži, nejradši z té své kůže chcete vyskočit, pocit tlaku v celém těle
 • trpíte nevysvětlitelnou únavou, a čím víc spíte, tím větší únava přichází
 • špatně spíte, vnímáte přítomnost další osoby v pokoji, nebo jen koutkem oka pozorujete rychlý pohyb černých koulí nebo stínů
 • rozostřené vidění a bolesti hlavy
 • nevysvětlitelný pláč, kdykoliv
 • nadávky a spílání sama na sebe
 • pocity na zvracení
 • nepoznáváme se, nic se nedaří
 • nezvykle častá chuť na sexuální aktitvitu
 • návaly vzteku a různé emoční výkyvy, které nejsou vaše
 • padají z vás slova a věty, které byste sami nikdy nepoužili
 • strach a nervozita, svíravé pocity
 • často cítíte na těle mráz, zježení chlupů
 • opakující se zdravotními problémy, lékařsky nepotvrzené
Příznaky negativních energií v prostoru
 • pokles teploty v místnosti
 • zvuky, podobné lupnutí, statická elektřina
 • padání a přesouvání předmětů
 • spouštění elektrických spotřebičů a hraček
 • vůně nebo naopak zápachy koncentrované v části domu nebo místnosti
 • pohyb zaznamenaný koutkem oka, stíny nebo černé koule
 • mráz po těle, ježení chlupů
 • stísněný pocit, touha v místnosti nebýt
 • pocit strachu v místnosti
 • pocit, že slyším smích, pláč nebo nadávky

Energetické tělo můžeme oslabit následovně:
 • různé duchovní techniky a rituály
 • užívání rostlinných a nerostlinných drog
 • praktiky pracujících s energiemi, pracovat může i vaše sousedka
 • alkohol
 • černá magie, také černá magie na zakázku
 • pobyt na místě s negativní energií
 • psychické negativní emoce jako vztek, hádky ve skupině lidí

Více si můžete také přečíst tady.

Čištění prostor i osob lze i na dálku. V případě, že očista má příběh a vztahuje se k osobě, je lepší osobní setkání.

Cena odpovídá vibraci rovnováhy výdeje energie k sobě samé a také k Vám.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář