Energetické očisty osob a prostorů

Pro energetické čištění a harmonizace osob i prostorů používám svůj vlastní velmi účinný způsob čištění.

Čištění je možné i na dálku, jak osob, tak prostor. Někdy je nutné prostor navštívit. Stejné platí i u osob.

Příznaky negativních energií u osob

 • necítíte se ve své kůži, nejradši z té kůže chcete vyskočit, pocit tlaku a napětí v celém těle
 • trpíte nevysvětlitelnou únavou, a čím víc spíte, tím větší únava přichází, spánek není relaxační
 • špatně spíte, vnímáte přítomnost další osoby v pokoji, nebo jen koutkem oka pozorujete rychlý pohyb černých koulí nebo stínů
 • rozostřené vidění a bolesti hlavy
 • nevysvětlitelný pláč, kdykoliv
 • nadávky a spílání sama na sebe
 • pocity na zvracení
 • nepoznáváme sami sebe, nic se nedaří, nechuť nic dělat
 • nezvykle častá chuť na sex nebo naopak, pokud je napadena sexuální energie, která je velmi vzácná
 • návaly vzteku, touha po pomstě a různé negativní emoční výkyvy
 • padají z vás slova a věty, které byste sami nikdy nepoužili
 • strach a nervozita, svíravé pocity kolem žaludku
 • často cítíte na těle mráz, husí kůže na různých částech těla
 • opakující se zdravotními problémy, často se přesouvají v těle, lékařsky nepotvrzené
 • rozpolcenost až schizoidní chování

Příznaky negativních energií v prostoru

 • pokles teploty v místnosti, pocit studeného závanu
 • zvláštní zvuky, podobné lupnutí, jako statická elektřina
 • padání a přesouvání předmětů (velmi sporadické)
 • spouštění elektrických spotřebičů a hraček
 • vůně nebo naopak zápach koncentrované v části domu nebo místnosti, koutě apod.
 • pohyb zaznamenaný koutkem oka, stíny nebo černé koule
 • mráz po těle, husí kůže
 • stísněný pocit, touha v místnosti nebýt
 • pocit strachu v místnosti
 • pocit, že slyším smích, pláč nebo nadávky

Energetické tělo můžeme oslabit následovně:

 • různé duchovní techniky a rituály
 • silné nebo náročné metody osobního rozvoje
 • užívání rostlinných drog, tráva, houby apod.
 • nerostlinných drog , extáze, kokain, pervitin apod.
 • praktiky a rituály, práce s energiemi, pracovat může i vaše sousedka
 • různé druhy nepovedených zasvěcení, zjišťovat si kam se napojuji a s kým mluvím
 • alkohol a psychofarmaka ( např. tramal, stilnox, xanax apod.), i zvlášť alkohol nebo psychofarmaka
 • černá magie, útoky, také černá magie na zakázku
 • sekty a zvláštní náboženská uskupení
 • pobyt na místě s negativní energií, např. památky, zříceniny, hřbitovy,
 • místa, bary, kluby, kde se konzumují drogy
 • psychické negativní emoce jako vztek, pomsta, hádky ve skupině lidí
 • místa, kde se pracuje nebo pracovalo s energiemi nesprávným způsobem např. otevírání portálů apod.

Čištění prostor i osob lze i na dálku. V případě, že očista má příběh a vztahuje se k osobě, je lepší osobní setkání.

Cena odpovídá vibraci rovnováhy výdeje energie k sobě samé a také k Vám.

Sdílejte na sociálních sítích

Napsat komentář